ՆՈՐ
ԼՈՒՐԵՐ ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ ԳԻՐՔԵՐ ԱՐԽԻՒ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail
78. Տարի

ԳԻՐՔ

ԾԱՆՈՒՑՈԻՄ

ԱՐԽԻՒ - 31 ՄԱՐՏ 2018 © NorMARMARA 2001 - 2018
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail

ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ

Sşğ Yğmvrz% ?ğriınir Ağubuyux Wuğndkşuz I+zrz uxkrd^ sşğ <şğsuürz bznğaudnğndkrdzzşğg m'ndppşz= sşğ gzkşğjnpzşğndz^  SUĞSUĞU-r sşğ ub.uıumrjzşğndz^ ausuwz=uwrz suğsrzzşğnd fuğvndkşuzj şd ausuwz sşğ cnpnfndğerz^ supkşlnf çuğ+ğ şd uzenğğudtı +ğşğ!


SUĞSUĞU

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ

ԶԱՏԿԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ


«Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն ամենակալ յԱրարիչն երկնի եւ երկրի … ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աս­տուծոյ … չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր ՅԱՐՈՒՑԵԱԼ…»։


Հոգ չէ թէ ինչ ահաւոր փոփոխութիւններ կատարուած ըլլան մեր այս պզտիկցած մոլորակին վրայ երկու հազար տարիներէ ի վեր, առնուազն երկու ճշմարտութիւններ կը մնան եւ պիտի մնան անփոփոխելի հաւատացեալներուս համար։ Առաջինը Աստուծոյ գոյութիւնն է, իսկ եւ երկրորդը՝ Քրիստոսի Յարութիւնը։ Ասոնք յաւիտենական հիմնաքարերն են մեր կրօնքին, որոնք փոփոխութեան կամ տեղափոխութեան ենթակայ չեն կրնար ըլլալ։ Ասոնց չի հաւատացողներ իրենք կ’ենթարկուին փոփոխութեան։ Հաւատափոխ կ’ըլլան։ Ճշմարտութիւնը եւ անոր հանդէպ հաւատացողներուն ունեցած մտքի եւ հոգիի կեցուածքը երբեք փոփոխութեան չենթարկուիր. «Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն ամենակալ, յԱրարիչն երկնի եւ երկրի … ի մեր Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ … չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր ՅԱՐՈՒՑԵԱԼ…»։ Այս հաւատամքը պիտի կրկնէ եկեղեցին մինչեւ «եկեսցէ նա ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, որ եւ յարութիւն ամենայն մարդկան»։ Այն ատեն միայն պիտի դադրինք հաւատալէ, որովհետեւ երբ կը տեսնենք մեր հաւատքի առարկան այլեւս հաւատքի պէտք չի մնար։

Կրնայ ըլլալ,  որ մեզմէ՝ հաւատացողներէս ոմանց համար միգամածային ըլլայ Յարութեան կեդրոնական այս ճշմարտութիւնը։ Սակայն ատիկա երբեք պատճառ մը չէ, որ Զատկին չփութանք մեր եկեղեցիները, մասնակից դառնալու համար Յարութեան աւետիսին, յաճախ երգուած մեր փոքրիկներուն անմեղ բերաններէն՝ զիլ ձայներով,  «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց»։

Զատկին կը փութանք մեր եկեղեցիները Թովմասի նման խոնարհելու Անոր իրականութեան ներկայութեան. Տէր իմ եւ Աստուած իմ դաւանելով եւ Հոգւով ու ճշմարտութեամբ պաշտելու Յարուցեալը, որուն համար ըսուած է.

«Ան է Սկիզբը, մեռելներէն յարութիւն առնող Առաջինը։ Անոր մէջ հաճեցաւ բնակիլ Աստուծոյ ամբողջ լրումը եւ լինելութիւնը։ Անոր արեան հեղումով խաչին վրայ Աստուած խաղաղութիւն հաստատեց, հաշտեցնելու համար ամէն բան, երկրի վրայ կամ երկինքի մէջ։ Մենք օտարացած էինք Աստուծմէ։ Անոր թշնամիներն էինք միտքով, սիրտով եւ մեր չար գործերով. բայց այժմ ահաւասիկ հաշտեցուց զմեզ Իրեն հետ Իր մահովը, որպէսզի զմեզ Աստուծոյ ներկայացնէ իբրեւ սուրբ, անբիծ եւ անարատ արարածներ. պայմանաւ սակայն, որ մենք հաւատքի մէջ արմատացած եւ հաստատ մնանք. չերերանք երբեք այն Յոյսէն, որ քարոզուած է մեզի Աւետարանի միջոցաւ, զոր լսեցինք եւ որ յայտարարուած է երկինքի ներքեւ գտնուած բոլոր արարածներուն» (Ա. Կող. Ա. 17-23)։

Անոր փառք յաւիտեանս ամէն։

Տօնական այս առթիւ, կը մաղթենք բոլորիդ այն երջանկութիւնը եւ ուրախութիւնը, որ եղաւ Յիսուսի յարութեան առաջին ականատեսներուն։ Մանաւանդ կը ցանկանք ամենքիդ Անոր յարուցեալ կեանքէն ճառագայթող զօրութիւնը, զոր զգացին իրենց կեանքերուն մէջ, բոլոր անոնք թէեւ չտեսան զԱյն յարուցեալ վիճակի մէջ բայց հաւատացին Անոր։

Ձեզ եւ մեզ մեծ աւետիս.

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց։

Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի։


Ինչպէս միշտ, Քրիստոսի Ս. Յարութեան այս տաղաւարին եւս հաւատքով, յոյսով եւ սիրով կը շարունակենք աղօթել մեր սիրելի Հոգեւոր Պետին՝ Ն. Ա. Տ. Մեսրոպ Բ. Ս. Պատրիարքին համար։ Վստահ ենք, որ իբրեւ նշան հաւատքի միութեան հաւատացեալներ եւս կու գան միանալ մեզի, ապաւինելով աղօթքի զօրակցութեան։ Կը շարունակենք աղօթել նաեւ հարեւան՝ Սուրիահայ եւ Իրաքահայ համայնքներու մեր եղբայրներուն ու քոյրերուն, ինչպէս նաեւ նոյն երկրի բոլոր հայրենակիցներուն համար, առանց ցեղի, կրօնքի եւ դաւանանքի խտրութեան։


Քրիստոսի հրաշափառ Ս. Յարութեան Տաղաւարին առիթով կը շնորհաւորենք Առաքելական Մայր Եկեղեցւոյ բոլոր զաւակներն անխտիր, եւ քրիստոսաւանդ ջերմագին սիրով կ’ողջունենք մեր Հոգեւորական Դասու անդամները, Սրբազան Եպիսկոպոսներն ու Միաբան Հայրերը, Քահանայից, Սարկաւագաց եւ Դպրաց Դասերը, Գալֆայեան Ուխտի Քոյրը, Պատրիարքական Աթոռի Խորհրդակցական Մարմնի, Տնտեսական Խորհուրդի, Տիկնանց եւ Երիտասարդաց կազմերու անդամները,  Սուրբ Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութիւնը, Բժշկապետութիւնը, Բժշկաց Դասն ու Բոյժքոյրերը, Համայնքային Հաստատութեանց Խնամակալութիւնները, Թաղային Խորհուրդները, Տիկնանց Յանձնախումբերը, մեր համայնքային վարժարաններու Հիմնադիրներու ներկայացուցիչները, Տնօրէնները, Հոգաբարձութիւնները, Ուսուցչաց Դասը, Աղքատախնամ Մարմինները, Սանուց Միութիւնները եւ բոլոր մարդասիրական ու մշակութային մարմինները, Հայ Մամլոյ Խմբագիրները եւ ողջ Անձնակազմը, բարեսիրական եւ կրթական հաստատութեանց սատարող ազնիւ բարերարները, համայն հաւատացեալ եւ սիրեցեալ մեր ժողովուրդը մաղթելով բոլորին երջանիկ Ս. Յարութեան տօնակատարութիւն, ինչպէս նաեւ եկեղեցաշէն, կրթանուէր եւ բարեսէր գործունէութեանց լիակատար յաջողութիւն։

Յատուկ օրհնութեամբ կ’ողջունենք եւ կը շնորհաւորենք Կրետէի Հայ համայնքի անդամները։

Ս. Յարութեան տաղաւարին առիթով կը շարունակենք աղօթել վասն բարօրութեան եւ անսասանութեան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի։ Մեր որդիական ակնածանքը կը յղենք Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին։ Կը հայցենք Նորին Սրբութեան եւ Մայր Աթոռի ողջ միաբանութեան աղօթքները Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Մեսրոպ Ս. Պատրիարք Հօր առողջութեան համար։

Ի Քրիստոս սիրով կը շնորհաւորենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Նորին Սրբութիւն Տ. Տ. Արամ Ա Կաթողիկոսը եւ Երուսաղէմի Նորին Ամենապատուութիւն Տ. Նուրհան Պատրիարքը, հանդերձ իրենց միաբանակից վանական հայրերով, նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ բոլոր առաքելագործ վիճակաւորները, հանդերձ իրենց հոգեւորական դասերով վստահ ըլլալով, թէ բոլորը աղօթակից են մեզի։

Այս առթիւ ի Քրիստոս սիրով ողջունելով, Ս. Յարութեան Տաղաւարի մեր շնորհաւորութիւնները կը յղենք նաեւ բոլոր քոյր Քրիստոնեայ եկեղեցիներու առաջնորդներուն, հովիւներուն եւ հաւատացեալներուն, գլխաւորաբար Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական համայնքներուն։

Սիրոյ ջերմագին ողջոյններ կ՚առաքենք Սփիւռքի տարածքին գտնուող Պոլսահայ, Սուրբ Խաչ Դպրեվանք, Կեդրոնական, Էսաեան, Մխիթարեան վարժարաններու Միութիւններուն եւ արտասահմանի բարեպաշտ եւ եկեղեցանուէր մեր ժողովուրդին, որոնք սփիւռքեան պայմաններուն ներքեւ կը փորձեն պահել մեր աւանդութիւնները, միանգամայն հոգեւոր եւ տոհմիկ կապ պահելով իրենց ծննդավայրին հետ։

Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ եղիցի ընդ մեզ. Ամէն։


ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐԵԱՒ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ։

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ։


ԱՐԱՄ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԹԷՇԵԱՆ

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ

U-ÜT-YT MNDİUMJNDKŞUZ BRBLRR SUİZUORDPG

 SŞ; HUA?R OUB İUĞ?ŞJ ÜUDUXUMR YN?ĞUSUİZNDKŞUZJ ZŞĞMUWUJNDJRVZŞĞNDZ AUSUĞ

U-Üt-Yt mndiumjndkşuz Brblrr suizuordpr zu.uüua T+stğ (nduk Mrdzıuwr  ül.udnğndkşusç şğtm ürbşğ Muwğtkktytr {Ynwrzk´ huzenmr iğuazşğndz  st< iuğ=ndşjud İrğnw İşpuz sg! Uwi oubmşğnwkrz ağudrğndu, trz Brblrr  st< üızndnp yn=ğusuizndkşuzj zşğmuwujndjrvzşğ! Stmışpsuz zhuıumz tğ  İ$ Öuımnduw ı+zr zu.+ğşumrz audu=ndrl Hua=r işpuzzşğnd bndğ<!

Oubmşğnwkrz suizumjşjuz Huığruğ=umuz Gzeauzndğ Yn.uznğe Üşğb$ I$ Uğus  Uğ=$ Uktbşuz^ Muknprmt Ausuwz=r Froumudnğ Uğar$ I$ Lşdnz Uğ=$ Öt=rşuz^ Üşğh$ I$ Kukndl ;$ Fğe$ Uzndbşuz^ Fşğuhuındşlr Üğrünğ Upuhul+plnd^  U-Üt-Ytjr auw şğşiyn.uz Suğüuğ Şiuwşuz^ Zuıru Kubtl^ U-Üt-Yt mndiumjndkşztz  Aşğsuz Mrdğoşuz^ Irüğuz Mrdlstömrl^ Suzndm T+ptğ şd (tğrürdpr Kupuwrz  :nğandğetz Nğer= Yuyuöşuz^ Uözrd Sş,uındğşuz^ Ünğuw Ubog^ Uğşü Sndsond  şd Üuğtz Ktğöşuz zşğmuw trz rğşzj mnpumrjzşğndz aşı sruirz! Oubmşğnwkr  suizumrjzşğnd sr<şd trz zuşd İ$ Wumnç arduzeuznjr Anüuçuğqndkşuz Uışzuhşı  Htxzuğ İuğghuw^ wuwızr yuiıuçuzzşğ Arditwrz şd ?töhuz Auktsr^ Htw+plndr  =upu=uhşı Uastı Srihua Itsrğouz^ Brblrr srndkrdz^ Brblrr şd Ku=irsr  Suğöumuz umndsçzşğnd fuğvndkşuz Uışzuhşızşğ Ultz Kt=hgvu= şd Muğ+  Aususoşuz^ zuşd wnwz^ ağşuw şd uinğr ausuwz=zşğnd fuüg)zşğnd şd öuzuöuz auiıuındkşuzj zşğmuwujndjrvzşğ!

Çujndsg muıuğşj T+stğ (nduk Mrdzıuw^ nğnd np<nwzr .+i=tz şı= rğşğuwu<nğe  mşğhnf auzeti şmuz Auwğ Üğrünğ Upuhul+plnd^ Arditwrz Auktsr^ Öt=rşuz  Üşğuhuw,uxg^ Uastı Srihua Itsrğouz^ Suğüuğ Şiuwşuz şd Uğus Uğ=$  Uktbşuz! Şlnwk ndzşjnpzşğg gzeü,şjrz ı+zşğg sruizuçuğ zbşlnd^  auiuğumuj uhğndszşğg uğcşdnğşlnd muğşdnğndkrdzg^ İ$ Öuırmg mus Ğusuöuzr  ı+zg^ Ündğhuz huwğusg rğuğnd aşı zbşlnd ndğu.ndkrdzg! T+stğ (nduk  Mrdzıuw erışl ındud nğ uzjşultz nğhti cuxuzü szuju, suğemuwrz uğct=zşğg  huahuzşlz nd uhğşjzşlg uwi şğmğr rdğu=uzvrdğ auwğşzumjr huğıumuzndkrdzz  t şd znwz uğct=zşğg htı= t yn.uzjndrz zuşd uhuüuw işğndzezşğndz!

Uğus Uğ=$ Uktbşuz rğ .+i=rz st< bşbışj nğ mğ+zumuz ı+zşğg rğumuzndkşuz  st< irğnf rğuğnd yuğşlnd^ sruizndkşuz nd ausşğub.ndkşuz st< uhğşlnd  mnvşğ şz! {Uwi+ğ ub.uğar çuösukrd uzmrdzzşğnd st< uğjndz= mg anir^  Kndğ=rnw çuzumr örzndnğzşğz ul rğşzj mşuz=g mndıuz cnpnfndğer uzenğğndkşuz  ausuğ! Şğu.ıuhuğı şz= uwi şğmğr pşmufuğzşğndz! Öuımnduz ı+zrz  mg wu<nğet ağtrj {uz.snğ´r ı+zg^ şğmnd usri fşğ< Ğusuöuzr ı+zz t!  Uwi ı+zşğg znwz işpuzzşğg çuczşlnd uxrkzşğ şz´^ zbşj Uğus İğçuöuz!

Lşdnz Uğ= Öt=rşuz şd srdi şlnwk ndzşjnpzşğz ul ,uzğujuz şpçuwğndkşuz  nd çuğşmusndkşuz^ rğşğauimujnpndkşuz şd sruizumuzndkşuz üupuyuğzşğnd  fğuw!

Oubg buğndzumndşjud sışğsrm skznlnğır st< şd zşğmuzşğg çuğqğ ığusueğndkşusç  buğndzumşjrz öğnwjzşğg!

Uduğırz^ İrğnw İşpuzr zşğmuzşğg sruizuçuğ zmuğndşjuz!

Auğrdğudnğ huısndkrdzzşğt auı sg şdi

*İSUZŞUZ ANPŞĞTZ U?İNĞNDU; AUW SUĞENDZ ÇUJUXRM WU>NPNDKRDZG USŞĞRMUWR ST>

USZ-r Srztinku zuauzür ustztz ıuğu,ndz kşğkşğtz {İkuğ Kğrhrdz´ rğ t<şğndz st< ışp ındud Kndğ=rnw anpşğtz u=inğndu, auw suğend sg Usşğrmu şğkult fşğ< anz uğquzuüğu, sş, wu<npndkrdzzşğnd huısndkşuz! Uirmu Uğşdsışuz Auwuiıuzt u=inğndu, Hşığni Ütlor= uzndz auw suğend sg huısndkrdzz t! Uz 11 öudumzşğ ndzşjnp gzıuzr=r sg 8ğe öudumz tğ şd sş,jndu, tğ Uxu=şlumuz şmşpşjdnw uduzendkrdzzşğnf! Uhırdlausrır bğ<uzrz auwşğnd u=inğndşlnd nğnbndsr ü,nf Hşığni Ütlor= iırhndşjud şzkuğmndrl ihuxrv ousçnğendkşuz sg!

?ndğk Hğundzr iınğuüğndkşusç ağuıuğumndu, w+endu,rz st< mg huısndr nğ Hşığni Ütlor= rğ auwğşzr=tz u=inğndşlt şı= iırhndşjud =ulşl +ğumuz 40 spnz! Uz nğnbu, tğ Usşğrmu şğkul şd uwe mus=nf buğcşjud! Usşğrmu auizşlt arzü ıuğr fşğ< Zrd Şnğ= Kuwsö kşğkrz uz iuhti huısu, tğ u=inğz nd rğ ül.tz uzju,zşğg$

{Uaudnğ ousçnğendkrdz sgz tğ önğ şğçş= hrır vsnxzus! Fşğg mrörv uğşd sg^ fuğg uwğnp mğumr hti anp sg! Muzü uxzşlnd rğudndz= vndztrz=! Şğmnd +ğ fşğ< sşğ m+brmzşğg huıxşjuz! İırhndşjuz= sşğ auündiızşğg huıxşlnf öuznz= yukkşl sşğ nı=şğndz´!

Uwi uaudnğ ousçnğendkşztz ıuig ıuğr fşğ<^ uwirz=z 1900 kndumuzrz Hşığni Ütlor= Srztinkuwr mşeğnzg% İtz Ynl =upu=r st< çujud ünğü su=ğşlnd nd znğnüşlnd .uzndk sg! Uwi auiıuındkrdzg uwi+ğ ul^ uwirz=z 120 ıuğr fşğ<^ mg ünğ,t Hşığnir knx Suğ=r pşmufuğndkşusç!

Hşığnirz şğmnd knxzşğg^ K+s şd Suğ= ağuıuğumşjrz şğmuğ w+endu, sg^ ndğ mg huısndr rğşzj sş, a+ğ ndzşju, mnğndiızşğz nd ecnduğndkrdzzşğg! Rğşzj sş,auwğg^ nğ şğrıuiuğe ıuğr=rz Usşğrmu şmu, tğ şd stm çux rim uzülşğtz vtğ ürışğ^ =uzrji mnğndiızşğ ndzşjud şd şğçşsz huxmşlnd ışp rim vndztğ! Udşlr fşğ< usrig 15 ınluğr .uzndk sg fuğqşj nd ünğür znğnündkşuz .uzndk çujud! Ani mg huısndr aşıu=ğ=ğumuz suzğusuizndkrdz sg! Hşığnig +ğ sg zbuzudnğ yuiıuçuzt sg 5 ınluğr yn.uğtz üzşj arz ünğü sg! Buçuk sg fşğ< znwz yuiıuçuzg şğç uwe .uzndkrz ux<şdtz m'uzjztğ^ jndjuyşpmrz st< ışiud buı üşpşjrm znğ ünğü sg! Uzsr<uhti auimjud nğ uirmu rğ ,u.u, ünğüz tğ! Hşığni uznğ auğjndj$ {R#zv m'git=^ arsu uwi ünğüg euğqşul irğşjr#=´! Yuiıuçuzg arujud Hşığnirz ışiu, ünğ,rz fğuw nd =uzr sg auöuğ ınluğr eğusuülnd. ıulnf +üzşj uznğ!

1920rz Hşığni Srztinkuwr st< çujud rğ şğmğnğe .uzndkg! Bndınf buı axvumudnğ euğqud nd .uzndkzşğ çujud Br=um+^ Lni Uzotlgi şd Zrd Şnğ=! Zbuzudnğ auw ünğ,uğuğg 85 ıuğşmuzrz sşxud =upjmşpr aşışduz=nf!

RĞUZJRZŞĞND AUSUĞ

AUWUİIUZG YN?ĞRM ŞDĞNHU SGZ T

Lndğrz mjndu, zmuğg zbuzumulrj t Rğuzjrzşğnd mnpst Şğşduzr zmuısusç jndjuçşğndu, irğnw ışiumtıt!

Şğşduzr Hşıumuz Ausuliuğuzr Rğuzr muhndu, ub.uıuz=r çuczr zu.uüua Fuğeuz Nimuzşuz ünandzumndkrdz wuwızşj nğ rğuzjrzşğg mg irğşz Zşdğndör ı+zumuıuğndkrdzg zbşl Şğşduzr st<! Uz erışl ındud nğ Rğuzr st< huışğnd fğuw muğşlr t ışizşl ünfuöer zmuğzşğ nğnzj st< Auwuiıuzg mg zşğmuwujndr nğhti {Yn=ğ Şdğnhu´!

Uirmu jnwj mndıuw nğ Rğuzjrzşğg Auwuiıuzg m'gzendzrz nğhti Şdğnhumuz sbumnwkr sui muösnp şd ardğuirğndkşusç zbuzudnğ şğmrğ! Nimuzşuz wrbşjndj nğ Zşdğndör ı+zg muh vndzr Rilus mğ+z=r üşı^ uz Huğimumuz ı+zumuıuğndkrdz sgz t nğnf m'np<ndzndr znğuwuwı üuğndzg!

?ğriınzşuzşğz ul ?ğriınztndkrdzg gzendzşlt uxu< Zşdğndög m'gzendztrz nğhti Znğ Iuğr! Uğeuğşd Zşdğndög çuxumuz rsuiınf ul {Znğ +ğ´ mg zbuzumt!

ÜŞĞSUZRNW ST> ?ĞIUMUZ ;UÜNDSNF ŞĞŞİYN:UZRZ NĞNBNDSG% AUWNJ JŞPUİHUZNDKŞUZ ZRDKRZ BNDĞ>

Üşğsuzrnw Qu.umnpsşuz Mndiumjndkşuz şğşiyn.uz =ğıumuz ,uündsnf Tfğrs İnstğ^ Hndzıtikumr st< &Üşğsuzrnw :nğağeuğuz/ gzendzndu, Auwnj Jşpuihuzndkşuz nğnbndsrz ets çnpn=r jnwjşğ muösumşğhşlnd ndppndkkşusç Tğınpuzr mnpst muıuğndu, wuzqzuğuğndkşuz ersuj wuwızşj nğ uwehrir qşxzuğm sg muğşlr vt çujuğqumuhti! İnstğ bşbışj nğ +ıuğ şğmrğzşğnd muxufuğndkrdzzşğ rğşzj buaşğtz sşmzşlnf Üşğsuzrnw Eubzumjuwrz Auzğuhşındkşuz =upu=umuz zşğ=rz nğnbndszşğndz fğuw uöeşjndkrdz ünğ,şlnd rğudndz= vndzrz! İnstğ uwi uxrknf bşbışj nğ Üşğsuzrnw st< ünğ,np {*isuzrgz Otğsgzr Xn=tğ´ muösumşğhndkrdzg çujt r çuj mg ünğ,t nğhti Kndğ=rnw muxufuğndkşuz zşğmuwujndjrvg!

İnstğ aşışdşulg giud$ {Susndlr st< ışp üıu, lndğşğnd ausuquwz^ uwiışp uhğnp Kndğ= ,uündsnf auwğşzumrjzşğg çnpn=r jnwj muösumşğhşlnd ausuğ orü mg fuızşz^ nğhtiör ets üuz Hndzıtikumr mnpst gzendzndu, uwz nğnbndsrz^ nğ m'gzendzr kt 1915-1916 kndumuzzşğndz *isuzşuz muwiğndkşuz mnpst auwşğnd ets jşpuihuzndkrdz ünğ,ueğndu, tğ! Auwnj ets ünğ,ueğndu, Jşpuihuzndkrdzg^ .nğuhti hğhındsr şzkuğmndu, huısumuz rğnpndkrdz sgz t şd uwi rğnpndkrdzg uimt fşğ< htı= vt ndğujndr! Huısumuz rğnpndkrdzzşğg şkt znwzrim hşındkşuz sg arszndsrz muhumjndkşusç at=şukzşğnd obüğındkşuz suirz muimu, uğkzjzşz^ htı= t ouzuvndrz´! İnstğ uwi uxrknf wuwızşj nğ Kndğ= hşındkrdzg şd Kndğ=rnw st< ırğnp =upu=umuzndkrdzg uzjşulr aşı şğşi ux şğşi vr üuğ! Hşındkşuz mnpst uöüuwzuhubındkrdzg mg ağuağndr şd uwi cusuzumuauındu,r gzkuj=rz audu=umuz auğjşğg srzvşd uwi+ğ mg buğndzumndrz^ ıulnf mnğ,uzuğuğ uğerdz=zşğ!